Trafikalt grunnkurs

BEVIS:

  • Når kurset er ferdig får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  • Tar du kurset i tiden 16. mars -31. oktober uten å få gjennomført kurs Trafikant i mørket, er beviset gyldig bare i perioden 16. mars-31. oktober. Du MÅ gjennomføre kurs Trafikant i mørket før denne datoen. Du kan da laste opp nytt bevis fra Statens Vegvesen og kan fortsette med øvelseskjøringen. For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre kurs Trafikant i mørket. NB! Gjennomfører du ikke mørkekjøringsdemoen i tide mister du retten til å øvelseskjøre.

  • Kurs trafikant i mørket i dag består av en teoridel og en praktisk del. Det er kun kjørelærer som står for kjøringen og elevene observerer. Vi anbefaler å ha på varme klær da den praktiske delen foregår utendørs.

  • Ved øvelseskjøring privat eller ved trafikkskole må beviset (digitalt) og godkjent ID-kort med bilde medbringes.

Info

Innhold

Over 25 år?

Velkommen som elev hos oss!

Kjørebevis

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, kan du finne ditt øvelseskjøringbevis på statens Vegvesen sin selvbetjeningsløsning, klikk på Din side.  

NB! Dersom du bruker briller/kontaktlinser kreves i tillegg optikerbevis. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer eller bruker noen medikamenter fast, MÅ du legge ved legeattest

Betalingsvilkår

Betaling skjer pr.faktura/kort for hver kjøretime. 
Du kan også betale på forhånd. Ta kontakt med din lærer eller kontoret.

Dersom du er under 18 år, så sender vi dokumenter (Skjema for økonomisk oppgjør) digitalt til foresatte og ber om signering før opplæringen kan starte. 

Avbestillingsrutiner

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt kjøretime er det viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig. All avbestilling skjer direkte til din kjørelærer.

  • Avtalt kjøretime må avbestilles senest 24 timer før.
  • Mandagstimer må avbestilles senest torsdagen før kl. 09.00
  • Sikkerhetskurs bane (Trinn 3) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
  • Sikkerhetskurs vei (Trinn 4) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
  • Kurs trafikant i mørket må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
  • Teorikurs skal avbestilles senest en uke før kursstart. Påbegynt kurs refunderes ikke.

Blir avtalt kjøring avbestilt etter fristen, kreves full betaling!

Ved akutt sykdom må det forevises legeattest, dersom fraværet skal godkjennes.