Våre kommende kurs

Alle våre kurs holdes ved trafikkskolen på Kløfta

23., 24. og 25. MAI

MAI

Trafikalt grunnkurs

KONGSVINGERVEGEN 6

27. MAI

MAI

FØRSTEHJELP I TRAFIKKEN

KONGSVINGERVEGEN 6

20. JUNI

JUNI

MC – GRUNNKURS

KONGSVINGERVEGEN 6

15. JUNI

JUNI

Kurs i sikring og merking av last

KONGSVINGERVEGEN 6

17. OKTOBER

OKTOBER

TRAFIKANT I MØRKET

KONGSVINGERVEGEN 6