Klasse B96 (henger)

Personbil og henger med samlet tillatt totalvekt fra 3500-4250 kg, altså 750 kg mer enn du har lov til å trekke med førerkort klasse B (Samlet tillatt totalvekt på 3500 kg)
Her er kurs i sikring og merking av last obligatorisk uansett hvilke førerkortklasser (lette klasser) du har fra før av.

For å kunne få kode B-96, må du allerede ha førerkort klasse B. Dessuten kreves følgende obligatorisk opplæring:

 • Trinnvurdering trinn 2 (1 time à 45 min) 
 • Trinnvurdering trinn 3 (1 time à 60 min)
 • 3 timers sikkerhetskurs på vei
 • Kurs i merking og sikring av last

Hvis du ikke har så god trening i å kjøre med tilhenger eller selv synes du behøver mer øvelse, avtaler vi ordinære kjøretimer etter ditt behov. Ingen førerprøve.

Velkommen
Som elev

Søknad om utvidelse førerkort

For å utvide førerkort til å omfatte KL B96, så må du levere inn «søknad om førerkortet». Dette kan du gjøre her. Forvent 4-5 ukers behandlingstid. 

NB! Dersom du bruker briller/kontaktlinser kreves i tillegg optikerbevis. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer eller bruker noen medikamenter fast, MÅ du legge ved legeattest.

Betalingsvilkår

Betaling skjer pr.faktura/kort for hver kjøretime. 
Du kan også betale på forhånd. Ta kontakt med din lærer eller kontoret.

Avbestillingsrutiner

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt kjøretime er det viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig. All avbestilling skjer direkte til din kjørelærer.

 • Avbestilling av avtalt kjøretime må avbestilles senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Ikke avbestilt time til rett tid må vi kreve beatling for da vi ikke har mulighet for å få besatt timen med en annen elev på så kort varsel.
 • Sikkerhetskurs bane (Trinn 3) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.  Påmelding til kurs er bindende. 
 • Sikkerhetskurs vei (Trinn 4) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres. Påmelding til kurs er bindende.
 • Kurs trafikant i mørket må avbestilles senest en uke før det skal kjøres. Påmelding til kurs er bindende.
 • Teorikurs skal avbestilles senest en uke før kursstart. 
 • Kurs om avbestilles senere enn 1 uke fra kursstart vil bli belastet med et avbestillingsgebyr på 75 % av kursets pris.
 • Om du ikke møter til kurs og ikke har gitt beskjed blir du belastet full pris.  
 • Ved akutt sykdom må det forevises legeattest, dersom fraværet skal godkjennes.