Klasse A (motorsykkel)

Det skal føles trygt og sikkert når en gjennomfører opplæring i trafikken. Trafikklærerne ved Øvre Romerike Trafikkskole AS skal tilrettelegge undervisningen til den enkelte, slik at hver elev får en personlig oppfølging og undervisning som er tilpasset deres nivå. Vi har lettkjørte og sikre motorsykler som står til din disposisjon ved kjøretimene. 

Hovedmålet vårt er å tilby en kvalitetssikret kjøreopplæring med fokus på å skape trygge og gode sjåfører.

Vi tror du kommer til å bli fornøyd med både opplæringen og kostnadene.

Velkommen
Som elev

Praktisk informasjon

Alderskrav:

KL A (motorsykkel) Du kan ta førerkort for kl A (tung motorsykkel) fra du er 24 år. Dette gjelder de som tar førerkort for tung motorsykkel første gang. Dersom du har førerkort A2 og hatt førerrett i to år, og har fylt 20 år kan du få førerrett på tung motorsykkel. Det kan du gjøre ved å gjennomføre et kurs på 7 timer.

KL A2 (mellomtung motorsykkel) Klasse A2 vil du kunne ta når du har fylt 18 år. Dette gjelder de som tar førerkort for mellomtung motorsykkel første gang. Dersom du har førerkort A1 og hatt førerrett i to år, og har fylt 18 år kan du få førerrett på mellomtung motorsykkel. Det kan du gjøre på 2 måter:

 1. Utvidelse fra KL A1 til A2 uten førerprøve
 2. Utvidelse fra KL A1 til A2 med førerprøve

KL A1 (lett motorsykkel) Klasse A1 vil du kunne ta når du har fylt 16 år.

KL A (tung motorsykkel)

Opplæring er delt inn i 4 trinn:

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs, mer informasjon om trafikalt grunnkurs her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

På dette trinnet er det fokus på det tekniske med MC, hvordan du rent teknisk håndterer kjøretøyet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer. Antall timer du trenger for å komme på riktig nivå, varierer fra elev til elev.

 • MC-grunnkurs (obligatorisk før praktisk opplæring,  3 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 2 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)

 

Trinn 3: Trafikal del

Her kommer den trafikale delen inn i opplæringen. Samhandling, trafikkregler, miljøvennlig kjøring, sporvalg og taktisk valg er store temaer i trinnet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer.

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obligatorisk, 4 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 3 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)
 • Teoriprøve (obligatorisk og gjennomføres hos Statens Vegvesen)

 

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Trinn 4 er den avsluttende opplæringen. Fokus på trinnet er dine handlings og vurderinger, og risikoforståelse på bakgrunn av dette. Planlegging og gjennomføring av en gitt kjørerute i variert trafikkmiljø er også et tema.

 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk, 8 timer  à 45 min)
 • Førerprøve v/Statens Vegvesen (obligatorisk)

KL A2 (mellomtung motorsykkel)

Opplæring er delt inn i 4 trinn:

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs, mer informasjon om trafikalt grunnkurs her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

På dette trinnet er det fokus på det tekniske med MC, hvordan du rent teknisk håndterer kjøretøyet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer. Antall timer du trenger for å komme på riktig nivå, varierer fra elev til elev.

 • MC-grunnkurs (obligatorisk før praktisk opplæring,  3 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 2 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)

 

Trinn 3: Trafikal del

Her kommer den trafikale delen inn i opplæringen. Samhandling, trafikkregler, miljøvennlig kjøring, sporvalg og taktisk valg er store temaer i trinnet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer.

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obligatorisk, 4 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 3 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)
 • Teoriprøve (obligatorisk dersom du utvider fra KL A1 til A2 ved en førerprøve)

 

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Trinn 4 er den avsluttende opplæringen. Fokus på trinnet er dine handlings og vurderinger, og risikoforståelse på bakgrunn av dette. Planlegging og gjennomføring av en gitt kjørerute i variert trafikkmiljø er også et tema.

 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk, 8 timer  à 45 min)
 • Førerprøve v/Statens Vegvesen (obligatorisk dersom du utvider fra KL A1 til A2 ved en førerprøve)

KL A1 (lett motorsykkel)

Opplæring er delt inn i 4 trinn:

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs, mer informasjon om trafikalt grunnkurs her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

På dette trinnet er det fokus på det tekniske med MC, hvordan du rent teknisk håndterer kjøretøyet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer. Antall timer du trenger for å komme på riktig nivå, varierer fra elev til elev.

 • MC-grunnkurs (obligatorisk før praktisk opplæring,  3 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 2 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)

 

Trinn 3: Trafikal del

Her kommer den trafikale delen inn i opplæringen. Samhandling, trafikkregler, miljøvennlig kjøring, sporvalg og taktisk valg er store temaer i trinnet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer.

 • Sikkerhetskurs i trafikk (obligatorisk, 4 timer à 45 min)
 • Trinnvurdering Trinn 3 (obligatorisk, 1 time  à 45 min)
 • Teoriprøve (obligatorisk og gjennomføres hos Statens Vegvesen)

 

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Trinn 4 er den avsluttende opplæringen. Fokus på trinnet er dine handlings og vurderinger, og risikoforståelse på bakgrunn av dette. Planlegging og gjennomføring av en gitt kjørerute i variert trafikkmiljø er også et tema.

 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk, 5 timer  à 45 min)
 • Førerprøve v/Statens Vegvesen 

UTVIDELSESKURS MC (KL A1-A2)

Klasse A2 vil du kunne ta når du har fylt 18 år. Elever som ønsker utvidelse fra klasse A1 til A2 har to alternativer:

Alternativ 1: Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten førerprøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-21

Elever som har 2 års førerrett i klasse A1 kan ved å gjennomføre tre obligatoriske kurs erverve førerrett i klasse A2 uten å måtte avlegge førerprøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har hatt et års førerrett i klasse A1. De tre obligatoriske kursene som skal gjennomføres er: 

 • Trinn 3: Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 (2 timer à 45 min
 • Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk-klasse A2 og A (4 timer  à 45 min)
 • Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer à 45 min)

 

Alternativ 2: Utvidelse fra klasse A1 til A2 med førerprøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-18

Elever som ikke oppfyller kravene for å kunne utvide fra klasse A1 til A2 ved obligatorisk kurs (alternativ 1), eller som av andre grunner ikke velger dette alternativet, kan erverve førerrett i klasse A2 ved å gjennomføre obligatorisk opplæring for klasse A2 på trinn 3 og 4 i tillegg til førerprøve. Den obligatoriske opplæringen på trinn 3 og trinn 4 består av: 

 • Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk-klasse A2 og A (4 timer  à 45 min)
 • Trinn3: Trinnvurdering (1 time à 45 min)
 • Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer à 45 min)
 • Førerprøve v/Statens Vegvesen

  UTVIDELSESKURS MC (KL A2-A)

  Klasse A vil du kunne ta etter to ulike modeller. Elever som ønsker utvidelse fra klasse A2 til A har to alternativer. 

  Alternativ 1: Utvidelse fra klasse A2 til A med førerprøve etter trafikkopplæringsforskriften § 9-23

  Elever som har fylt 24 år med mindre enn 2 års førerrett i klasse A2 kan ved å gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs (7 timer à 45 min) og førerprøve erverve førerrett i klasse A.


  Alternativ 2: Utvidelse fra klasse A2 til A etter trafikkopplæringsforskriften § 9-24

  Elever som har fylt 22 år med mer enn 2 års førerrett i klasse A2 kan ved å gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs (7 timer à 45 min) og førerprøve erverve førerrett i klasse A.

    Søknad om førerkort

    I god tid før du skal fremstille førerprøven må du også levere inn «søknad om førerkortet». Dette kan du gjøre her. Forvent 4-5 ukers behandlingstid. 

    Før du kan ta teoriprøve, må du også levere søknad om førerkort. Du mottar en bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrer og får oppgitt et referansenummer som du oppgir når du skal ta teoriprøven på trafikkstasjonen.

    NB! Dersom du bruker briller/kontaktlinser kreves i tillegg optikerbevis. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer eller bruker noen medikamenter fast, MÅ du legge ved legeattest

    Betalingsvilkår

    Betaling skjer pr.faktura/kort for hver kjøretime. 
    Du kan også betale på forhånd. Ta kontakt med din lærer eller kontoret.

    Avbestillingsrutiner

    Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt kjøretime er det viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig. All avbestilling skjer direkte til din kjørelærer.

    • Avtalt kjøretime må avbestilles senest 24 timer før.
    • Mandagstimer må avbestilles senest torsdagen før kl. 09.00
    • Sikkerhetskurs bane (Trinn 3) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
    • Sikkerhetskurs vei (Trinn 4) må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
    • Kurs trafikant i mørket må avbestilles senest en uke før det skal kjøres.
    • Teorikurs skal avbestilles senest en uke før kursstart. Påbegynt kurs refunderes ikke.

    Blir avtalt kjøring avbestilt etter fristen, kreves full betaling!

    Ved akutt sykdom må det forevises legeattest, dersom fraværet skal godkjennes..